kotao-na-pelet-sukom-pelet-15-15-21kw
kotao-na-pelet-sukom-pelet-presek

Kotao na pelet Šukom PELET 15 (15-21kW)

Šifra proizvoda: PELET15

Proizvođač: ŠUKOM
205.320,00 RSD

Kotlovi tipa Šukoplam PELET su kotlovi predviđeni za automatsko sagorevanje zrnaste biomase (peleta).
Kotao na pelet Šukom PELET je izrađen kao tropromajni sa dve vodom hlađene pregrade i cevnim snopom, pri čemu maksimalno predaju toplotu vodi. U ložištu kotla se nalazi šolja atrostalnog materijala za sagorevanje zrnaste biomase. Skladištenje zrnastog materijala vrši se u dozirnom košu ispod koga pužni transporter uzima gorivo i odnosi ga ka šolji za sagorevanje. Paljenje zrnaste biomase je potpuno automatsko preko električnog upaljača. Za sagorevanje zrnastog materijala koristi se isključivo veštačka promaja uz pomoć primarnog i ventilatora dimnih gasova. Ugradnjom ventilatora dimnih gasova na dimnjači, kotao se drži u potpritisku te nema rizika od povratka plamena ka dozirnom košu, a ni ka vratima, a ugradnjom turbulatora u dimnim cevima pospešuje se stepen iskorišćenja. Nesmetan rad kotla obezbeđuje automatika koja na osnovu ulaznih podataka održava sve zadate parametre potrebne za kvalitetno sagorevanje.

Garancija 5 godina

There are yet no reviews for this product.