Fan coil uređaji

Ventilator konvektor se sastoji od grejnog ili rashladnog jezgra i ventilatora. Fan coil uređaj je deo sistema za grejanje, klimatizaciju i ventilaciju i može se naći u industrijskim, komercijalnim zgradama i domaćinstvima. Ventilator konvektor je obično povezan na ventilacioni sistem i koristi se za kontrolisanje temperature prostora gde je postavljen. Može se kontrolisati ručno On/Off prekidačem ili uz pomoć termostata.
Ventilator konvektori (FAN COIL) u zavisnosti od toga gde se postavljaju mogu biti parapetni, podplafonski, zidni, kasetni i kanalski.

Rezultati 1 - 22 od 22