Reklamacije

Na ovoj stranici možete se bliže upoznati sa svim pravima potrošača i TermoKlik plus doo uslovima vezanim za reklamacije, zamenu i odustajanje od kupovine poručenih proizvoda. Službi za reklamacije možete se obratiti putem mail adrese prodaja@termoklik.rs. Kompanija TermoKlik obaveštava potrošače o mogućnosti vansudskog rešavanja sporova u skladu sa Zakonom o zaštiti potrošača, kao i o svojoj obavezi da učestvuje u postupku vansudskog rešavanja sporova u skladu sa Zakonom o zaštiti potrošača.

TermoKlik plus doo je u ugovornom odnosu sa kurirskom službom City Express. U slučaju reklamacije zbog nesaobraznosti, potrošač može da pošalje robu o trošku trgovca putem pomenute kurirske službe. (ovde cemo promeniti kurirsku sluzbu kad dobijemo info)

DOBIO SAM PAKET KOJI NISAM PORUČIO

Rok za prijavu: do 2 dana (troškove vraćanja paketa snosi TermoKlik plus doo)

Ukoliko odmah po prijemu paketa utvrdite da ste paket dobili greškom ili da Vam je poslat pogrešan proizvod (na osnovu izgleda, šifre ili proizvod želite da zamenite za drugi), molimo Vas da takav paket ne otvarate i da ne cepate sigurnosnu nalepnicu. Reklamaciju prijavite online.

OTVORIO SAM PAKET I PROIZVOD JE FIZIČKI OŠTEĆEN

Rok za prijavu: do 24h od prijema paketa (troškove vraćanja paketa snosi TermoKlik plus doo).

Ukoliko po prijemu paketa, utvrdite da je ambalaža i/ili sadržaj oštećen, molimo Vas da, u roku do 24h od prijema paketa, pozovete kurirsku službu City Express na telefon 011 309 30 00 i tražte sektor reklamacija kako bi kurir napravio zapisnik o oštećenju i preuzeo paket za zamenu. Obavezno prijavite rekalamaciju i preduzeću TermoKlik plus doo, online putem mail adrese prodaja@termoklik.rs. Poželjno je da nam pošaljete i fotografije oštećenog paketa/proizvoda.

ŽELIM DA VRATIM PROIZVOD JER NISAM ZADOVOLJAN

Rok za prijavu: do 14 dana (troškove vraćanja paketa snosi kupac).

Ukoliko niste zadovoljni proizvodom, u roku od 14 dana od dana prijema paketa, proizvod možete vratiti ili zameniti za drugi. Obavezno prijavite odustajanje od ugovora online. Neophodno je da vratite kompletan proizvod sa svim pripadajućim elementima (proizvod, kompletna dokumentacija, kutija, poželjno u originalnoj kutiji sa svim zaštitnim elementima,…). Proizvod mora biti bez tragova korišćenja i bez fizičkih oštećenja. TermoKlik plus doo ne prihvata odgovornost za proizvode koji su fizički oštećeni ili oštećeni nenamenskom i/ili nestručnom upotrebom.

PROIZVOD KOJI SAM KUPIO JE NEISPRAVAN / NIJE SAOBRAZAN KARAKTERISTIKAMA I OPISU

Rok za prijavu: do 2 godine (troškove vraćanja paketa snosi TermoKlik plus doo).

Ukoliko je proizvod koji ste kupili neispravan ili nije saobrazan sa karakteristikama i opisu koji su navedeni na sajtu prodavca, potrebno je da nam dostavite popunjen reklamacioni zapisnik i maloprodajni račun kako bi ušli u proceduru rešavanja. Poželjno je i da reklamacija poslata elektronskim putem sadrži i fotografije spornog proizvoda. Prodavac je dužan da Vas u roku od 8 dana obavesti o statusu reklamacije, a u roku od 15 dana, od trenutka prijema odluke o načinu rešavanja, da reši reklamaciju (izuzetak su nameštaj i tehnička roba, kada je rok za rešavanje reklamacije 30 dana). Načini za rešavanje reklamacije mogu biti: do 6 meseci od dana isporuke - servis, zamena ili povraćaj novca; do 2 godine - servis ili zamena.

TermoKlik plus doo ne prihvata odgovornost i ne priznaje reklamacije za proizvode kada nisu ispoštovane prethodno navedene instrukcije. Pre upotrebe uređaja obavezno pročitajte priložena uputstva i opšte uslove garancije. Pridržavajte se opštih bezbednosnih uslova korišćenja proizvoda i nemojte koristiti proizvod nenamenski. Ukoliko su Vam potrebne dodatne informacije o upotrebi ili montaži proizvoda, ili nakon početka korišćenja proizvoda utvrdite neispravnosti u radu, molimo Vas da kontaktirate ovlašćeni servis naveden na garantnom listu i zatražite informacije ili instrukcije za reklamaciju proizvoda.

Obaveza o dostupnosti rezervnih delova i servisa za tehničku robu posle prestanka proizvodnje i uvoza robe traje do isteka garancije ili odgovornosti za nesaobraznost.

Sve reklamacije na proizvode koje su poslate elektronski ili pisanim putem, biće rešene u najkraćem mogućem roku a najkasnije u zakonski predviđenim okvirima. Rok za odgovor na podnetu reklamaciju je 8 dana. Rok za rešavanje reklamacije je 15 dana, izuzetak su nameštaj i tehnička roba, kada je rok za rešavanje reklamacija 30 dana. Rok za rešavanje reklamacije prekida se dana kada kupac primi odgovor prodavca, i počinje da teče iznova kada prodavac primi izjašnjenje potrošača na odgovor prodavca. Potrošač je dužan da se izjasni na odgovor prodavca najkasnije u roku od tri dana od dana prijema odgovora na reklamaciju. Ukoliko kupac ne odgovori u navedenom roku, smatraće se da nije saglasan sa predlogom prodavca. Ukoliko Kompanija iz objektivnih razloga nije u mogućnosti da udovolji zahtevu kupca u roku koji je dogovoren, dužna je da o produžavanju roka za rešavanje reklamacije obavesti kupca i navede rok u kojem će je rešiti, kao i da dobije njegovu saglasnost, što je u obavezi da evidentira u evidenciji primljenih reklamacija. Produžavanje roka za rešavanje reklamacija moguće je samo jednom. TermoKlik plus doo nema uvid u reklamacije za proizvode poslate ovlašćenim servisima. Ovlašćeni servisi poseduju sopstvena pravila navedena na garantnom listu.

Kao prodavac, dužni smo da potrošaču izdamo pisanu potvrdu ili elektronskim putem potvrdimo prijem reklamacije, odnosno saopštimo broj pod kojim je zavedena njegova reklamacija u evidenciji primljenih reklamacija. U slučaju odbijanja reklamacije, dužni smo da pružimo odgovarajuće obrazloženje potrošaču. U slučaju da prodavac odbije reklamaciju, dužan je da pruži odgovarajuće obaveštenje potrošaču i sveobuhvatno informiše potrošača o mogućnosti rešavanja spora vansudskim putem, kao i o nadležnim telima za vansudsko rešavanje potrošačkih sporova. Ukoliko je potrošač uz kupljeni proizvod dobio garanciju, a reklamacija se izjavljuje nakon proteka 2 godine od dana kupovine, potrošač je dužan da reklamaciju izjavi davaocu garancije.

Pravo na odustajanje

Pravilnik o odustajanju od kupovine na daljinu, odustanak od ugovora Poštovani kupci, obaveštavamo Vas da se prema Zakonu o zaštiti potrošača (Službeni glasnik RS, br. 62/2014) kupovina preko naše prodajne internet stranice www.termoklik.rs smatra prodajom na daljinu.

Zakon za slučaj prodaje na daljinu ustanovljava pravo kupca, koji se smatra potrošačem (fizičko lice koje proizvod kupuje radi namirenja svojih individualnih potreba, a ne radi obavljanja profesionalne delatnosti), da odustane od ugovora u roku od 14 dana od dana kada mu je proizvod predat. Prilikom odustanka kupac može, ali ne mora da navede razloge zbog kojih odustaje.

Obrazac za odustanak od ugovora proizvodi pravno dejstvo od dana kada je poslata trgovcu.

U slučaju odustanka od ugovora, potrošač ima pravo na povraćaj novca ili na zamenu za drugi proizvod. Cena se kupcu vraća po prijemu proizvoda, i nakon što se utvrdi da je proizvod neoštećen i ispravan.

Kupac je dužan da proizvod vrati bez odlaganja, a najkasnije u roku od 14 dana od dana kada je poslao obrazac za odustanak. Po isteku roka od 14 dana od dana kada je poslao odustanak, proizvod se više ne moze vratiti.

Po prijemu proizvoda, utvrdiće se da li je proizvod ispravan i neoštećen. Kupac odgovara za neispravnost ili oštećenje proizvoda koji su rezultat neadekvatnog rukovanja proizvodom, tj. kupac je isključivo odgovoran za umanjenu vrednost proizvoda koja nastane kao posledica rukovanja robom na način koji nije adekvatan, odnosno prevazilazi ono što je neophodno da bi se ustanovili njegova priroda, karakteristike i funkcionalnost. Ukoliko se utvrdi da je nastupila neispravnost ili oštećenje proizvoda krivicom kupca, odbiće se vraćanje cene i proizvod će mu biti vraćen na njegov trošak.

Trgovac je dužan da potrošaču bez odlaganja vrati iznos koji je potrošač platio po osnovu ugovora, a najkasnije u roku od 14 dana od dana prijema izjave o odustanku, a nakon prijema proizvoda.

Troškove vraćanja robe i novca snosi kupac, sem u slučajevima kada kupac dobije neispravan ili pogrešan artikal.

Potrošač nema pravo da odustane od ugovora u slučaju:

  1. 1. pružanja usluga, nakon što je usluga u potpunosti izvršena ako je pružanje usluge počelo nakon izričite prethodne saglasnosti potrošača i uz njegovu potvrdu da zna da gubi pravo na odustanak od ugovora kada trgovac u potpunosti izvrši ugovor;
  2. 2. isporuke robe ili pružanja usluga čija cena zavisi od promena na finansijskom tržištu na koje trgovac ne može da utiče i koje mogu nastati u toku roka za odustanak;
  3. 3. isporuke robe proizvedene prema posebnim zahtevima potrošača ili jasno personalizovane;
  4. 4. isporuke zapečaćene robe koja se ne može vratiti zbog zaštite zdravlja ili higijenskih razloga i koja je otpečaćena nakon isporuke;
  5. 5. isporuke robe koja se, nakon isporuke, zbog svoje prirode neodvojivo meša sa drugom robom;
  6. 6. ugovora zaključenih na javnoj aukciji.

Pravo na povrat novca

Kontaktirajte nas putem email adrese: prodaja@termoklik.rs, podatke Vašeg broja računa/otpremnice, broj dinarskog tekućeg računa i naziv banke u kojoj imate navedeni račun.

Kada dostavite potrebne podatke, biće kreirana dokumentacija koja će Vam sa procedurom za povraćaj sredstava biti prosleđena na email adresu koju ste ostavili prilikom kreiranja porudžbine.

Povraćaj sredstava se vrši isključivo na gore navedeni način, uplatom na dinarski tekući račun i nije moguće slati novac po kuriru u gotovini.

U slučaju vraćanja robe ili povraćaja sredstava kupcu, TermoKlik je u obavezi da izvrši povraćaj novca.

Poručeni artikal, bez prethodnog kontakta i dogovora sa operaterima u Online prodavnici, koji je gore naveden, ne možete slati na adrese koje su navedene na račun-otpremnici.

Svaki takav paket biće vraćen pošiljaocu o trošku pošiljaoca.

Zamena proizvoda

Zamena se mora izvršiti u roku od 14 dana od dana prijema pošiljke

U slučaju odstupanja od navedene specifikacije ili defekta obavezujemo se da Vam proizvod zamenimo za ispravan, a sve troškove snosi Termoklik. Garancija ne važi u slučaju defekta nastalog kao posledica neodgovarajuće upotrebe.

U slučaju zamene proizvoda za drugu veličinu, prodavac je u obavezi da izvrši zamenu ukoliko taj proizvod postoji na stanju. Ukoliko kupljeni proizvod za koji se traži zamena ne postoji na stanju, prodavac je dužan da proizvod zameni za drugi po želji kupca, uz eventualnu doplatu ili vraćanje razlike u ceni. Za slučaj nepostojanja mogućnosti zamene prodavac je dužan da kupcu vrati novac, a troškove vraćanja snosi kupac.

Za uvažene reklamacije, Termoklik snosi sve troškove transporta.

Ovaj dokument je sastavni deo Uslova Korišćenja kompanije TERMOKLIK PLUS d.o.o.

Dokumenta potrebna za realizaciju reklamacije i odustanka od kupovine