Uslovi korišćenja

Poštovani potrošači,

Molimo vas da pažljivo pročitate uslove korišćenja pre upotrebe TermoKlik plus doo internet sajta. Korišćenjem našeg internet sajta potvrđujete da ste pročitali, razumeli i prihvatili ove uslove korišćenja (u daljem tekstu: Uslovi).

Online prodavnica TermoKlik plus doo zadržava pravo da u bilo kom trenutku izmeni Uslove unošenjem izmena u ovaj tekst. Predlažemo da s vremena na vreme posetite ovu internet stranicu i proverite da li su se Uslovi možda promenili od vaše poslednje posete.


1. Korisnik je svako lice koje pristupa sajtu https://termoklik.rs/ i svim njegovim sadržajima.

2. Potrošač je fizičko lice koje kupuje proizvod radi namirenja individualnih potreba, a ne radi obavljanja profesionalne delatnosti.

3. Prodavac u konkretnom slučaju je online prodavnica TermoKlik.


Sadržaji objavljeni na internet sajtu TermoKlik plus doo, vlasništvo su TermoKlik-a plus doo i mogu se upotrebljavati samo u nekomercijalne svrhe, pri čemu se moraju poštovati i sva navedena upozorenja o autorskim pravima.

Sadržaj prikazan na ovom sajtu kao što su stranice, dizajnerski elementi (dugmići, ikonice i sl), tekstovi, logotipi, audio zapisi i softver su vlasništvo TermoKlik-a plus doo i ne mogu se koristiti bez prethodne saglasnosti.

Nije dozvoljeno menjati sadržaj ovog sajta ni na koji način, niti ga reprodukovati ili javno prikazivati, izvoditi, distribuirati ili na drugi način koristiti u javne ili komercijalne svrhe. Ukoliko želite da koristite sadržaje objavljene na ovom internet sajtu u druge svrhe od ovde navedenih potrebno je da nas kontaktirate radi dobijanja dozvole.

TermoKlik plus doo je dužan da isporuči robu koja je saobrazna ugovoru. TermoKlik plus doo je odgovoran za nesaobraznost robe ugovoru koja se pojavi u roku od 2. godine od dana prelaska rizika na potrošača. Ako nesaobraznost nastane u roku od 6 meseci od dana prelaska rizika na potrošača, može se pretpostaviti da je nesaobraznost postojala u trenutku prelaska rizika na potrošača.

Sve troškove koji su neophodni da bi se roba saobrazila ugovoru, a naročito troškove rada, materijala, preuzimanja i isporuke, snosi TermoKlik plus doo. Za više informacije o saobraznosti pogledajte sledeći dokument koji je sastavni deo ovih uslova.

Otklanjanje nesaobraznosti posle isteka zakonskog roka

Posle isteka zakonskog roka saobraznosti robe (2 godine), potrošač je sam odgovoran za slanje robe na servis. U tom slučaju samo on snosi troškove slanja i primanja robe i troškove popravke. Spisak servisa isporučuje se zajedno sa dokumentacijom koja ide uz robu a pojedini proizvođači daju samo podatke o centralnom ovlašćenom servisu koji kupca dalje preusmerava na njemu najbliži ovlašćeni servis. TermoKlik plus doo će rado izaći u susret potrošačima i pomoći im oko informacija o dostupnim servisima posle isteka zakonskog perioda saobraznosti.

Podaci o kompaniji

 • Pun naziv pravnog subjekta: TERMOKLIK PLUS d.o.o.
 • Poštanska adresa: Bulevar JNA 26 B, Beograd 11222
 • Delatnost i šifra delatnosti: 4690 - Nespecijalizovana trgovina na veliko
 • Matični broj: 21521884
 • Poreski broj (PIB): 111684204
 • PEPDV broj:
 • Web adresa: www.termoklik.rs
 • Kontakt telefon: 011 427 02 96
 • Kontakt e-mail: prodaja@termoklik.rs

Uputstvo za online kupovinu

Registrujte se da biste mogli da naručite proizvode. Registracija se vrši popunjavanjem Formulara za registraciju.

Kada pronađete proizvod koji želite da naručite, kliknite na njegovu sličicu ili naziv pored sličice da uđete na stranu sa detaljnim prikazom ili na dugme "U korpu" ukoliko želite odmah da kupite; Na strani sa detaljnim prikazom kliknite dugme "Dodaj u korpu" da biste ubacili proizvod u svoju korpu za kupovinu;

Kada pritisnete na korpu, prikazaće Vam se strana sa sadržajem korpe. Kliknite na dugme "Naruči";

Prikazaće Vam se formular za naručivanje. Popunite formular i kliknite dugme "Način plaćanja", a zatim “Pregled kupovine”.

Videćete stranu sa detaljima narudžbe. Proverite i potvrdite detalje narudžbe. Zatim kliknite dugme "Poruči" da izvršite narudžbu;

Vaša porudžbenica je uspešno kreirana. Na sajtu TermoKlik plus doo je moguće obaviti kupovinu i kao gost, odnosno bez registracije.

Cene

Sve cene navedene na sajtu su finalne na dan porudžbine i u njih je uključen PDV. Sve cene su date u dinarima.

Po zaključenju porudžbine na sajtu, dobićete e-mail potvrdu porudžbine. Ovaj e-mail sadrži vaše podatke, koje ste ostavili prilikom poručivanja. Tek nakon dostavljanja potvrde od strane TermoKlik-a plus doo na mail potrošača, ugovor o prodaji se smatra zaključenim. U slučaju da nismo u mogućnosti da potvrdimo porudžbinu i zaključimo ugovor, bićete obavešteni. Kada je u pitanju kupovina na rate napominjemo da uslovi, ukupan trošak i iznos rate mogu zavisiti od uslova banke, te da TermoKlik plus doo ne može za svaki pojedinačan slučaj kontrolisati ukupne troškove koji obuhvataju kamate i bankarske provizije.

Izjava o konverziji

Sva plaćanja biće izvršena u lokalnoj valuti Republike Srbije - dinar (RSD).

Hvala Vam na razumevanju.

Opis proizvoda

TermoKlik plus doo se trudi da pruži što preciznije opise proizvoda. Međutim, ne možemo garantovati da su svi navedeni podaci u vezi proizvoda ili slike 100% tačni, potpuni i bez grešaka. Ukoliko primetite da proizvod koji ste kupili ne odgovara informacijama navedenim na našem sajtu, imate pravo da ga vratite u neoštećenom stanju, zajedno sa svom pratećom dokumentacijom, u roku od 14 dana od dana isporuke. Nakon što primimo vraćeni proizvod, izvršićemo povraćaj novca.

Slike proizvoda na našem sajtu ponekad uključuju i okruženje proizvoda kako biste stekli realniju predstavu o izgledu uređaja nakon montaže. Imajte na umu da ugradna tehnika često dolazi bez panela (fronta) koji se koriste kao sastavni deo nameštaja, a potrošač ih obično prilagođava svom enterijeru naknadno.

Isporuka

Proizvodi koje poručite putem Interneta mogu biti isporučeni posredstvom kurirskih službi sa kojima TermoKlik plus doo ostvaruje saradnju, a to je City Express. Za sve porudžbine koje ne sadrže gabaritne proizvode, isporuka se vrši putem kurirske službe i troškove snosi kupac. Ukoliko dođe do vanrednih okolnosti, koje u potpunosti onemogućuju isporuku, o tome ćete biti obavešteni putem informacija za kontakt koje ste nam dali prilikom poručivanja proizvoda.

Potrošač nema pravo da bez nadoknade odlaže izvršenje isporuke duže od 15 kalendarskih dana od datuma naručivanja, odnosno 1 put.

Prilikom prijema proizvoda koje dostavlja kurirska služba sa dva izvršioca, Potrošač je dužan da sa licima koja dostave proizvod, otpakuje i detaljno vizuelno pregleda isti, da bi se uverio da li postoje fizička oštećenja. Ukoliko postoje fizička oštećenja, Potrošač ima pravo da odbije prijem proizvoda. Proizvodi se prilikom isporuke unose u objekat na adresi kupca preko praga, i spuštaju na mesto gde se mogu neometano otpakovati i vizuelno pregledati.

Prilikom prijema proizvoda koje dostavlja kurirska služba sa jednim izvršiocem, isti se ne pregledaju na licu mesta, već potrošač ima rok od 24h, odnosno prvog narednog radnog dana da izjavi reklamaciju kurirskoj službi i Termoklik-u plus doo.

Pristup mestu isporuke, mora biti adekvatan dimenzijama upakovanog proizvoda. Gde god pristup nije moguć, isporuka se vrši na prvu slobodnu tačku (ukoliko se radi o proizvodima koje dostavlja kurirska služba sa dva izvršioca, na toj tački se vrši otpakovanje i vizuelni pregled uređaja).

NAPOMENA: Lice koje dostavi proizvod ne vrši montažu uređaja.

Odustanak od ugovora

Potrošač ima pravo da odustane od ugovora zaključenog na daljinu, odnosno izvan poslovnih prostorija u roku od 14 dana od dana od dana dostavljanja naručenog proizvoda, bez navođenja razloga. Potrošač je fizičko lice koje na tržištu pribavlja robu ili usluge u svrhe koje nisu namenjene njegovoj poslovnoj ili drugoj komercijalnoj delatnosti.

Potrošač je dužan da proizvod vrati bez odlaganja, a najkasnije u roku od 14 dana od dana kada je poslao obrazac za odustanak. Po isteku roka od 14 dana od dana kada je poslao obrazac za odustanak, proizvod se više ne može vratiti. Troškove povraćaja robe u slučaju odustanka snosi potrošač. Roba se vraća na adresu navedenu na obrascu za odustanak.

Moguće je vratiti samo proizvode koji su neoštećeni i, po mogućnosti, u originalnoj ambalaži, sa svim dodacima i propratnom dokumentacijom (garantni list, uputstva, itd.).

Po prijemu proizvoda, utvrdiće se da li je proizvod ispravan i neoštećen. Potrošač je isključivo odgovoran za umanjenu vrednost robe koja nastane kao posledica rukovanja robom na način koji nije adekvatan, odnosno prevazilazi ono što je neophodno da bi se ustanovili priroda, karakteristike i funkcionalnost robe. Procenat oštećenja utvđuje ovlašćeno lice u TermoKlik-u plus doo, te se za utvrđeni procenat umanjuje iznos koji se vraća potrošaču. Ukoliko se utvrdi da je nastupila neispravnost ili oštećenje proizvoda krivicom kupca u tolikoj meri da se proizvod više ne može prodavati, odbiće se vraćanje cene i proizvod će mu biti vraćen na njegov trošak.

Prodavac je u slučaju zakonitog odustanka od ugovora dužan da kupcu bez odlaganja vrati iznos koji je kupac platio po osnovu ugovora, a najkasnije u roku od 14 dana od dana kada je primio obrazac za odustanak. Prodavac može da odloži povraćaj sredstava dok ne dobije robu koja se vraća, ili dok kupac ne dostavi dokaz da je poslao robu Prodavcu u zavisnosti od toga šta nastupa prvo.

U slučaju vraćanja robe i povraćaja sredstava kupcu koji je prethodno platio nekom od platnih kartica putem interneta, delimično ili u celosti, a bez obzira na razlog vraćanja, TermoKlik plus doo je u obavezi da povraćaj vrši isključivo u gotovini ili uplatom preko banke na račun kupca.

Vansudsko rešavanje sporova

Potrošački spor može se rešiti postupkom vansudskog rešavanja potrošačkih sporova. Kao trgovac smo dužni da vas obavestimo da smo po zakonu obavezni da učestvujemo u ovom postupku. Vansudsko rešavanje potrošačkih sporova obavlja se na transparentan, efikasan, brz i pravičan način pred telom za vansudsko rešavanje potrošačkih sporova. Ministarstvo sačinjava listu tela i javno je objavljuje. Dostupna je na adresi https://vansudsko.mtt.gov.rs/adrbodies.

Postupak pred telom može da pokrene potrošač samo ukoliko je prethodno izjavio reklamaciju ili prigovor trgovcu. Potrošač protekom jedne godine od dana (bezuspešnog) podnošenja reklamacije gubi pravo na podnošenje predloga za vansudsko rešavanje spora.

Vansudsko rešavanje potrošačkog spora može da traje najduže 90 dana od dana podnošenja predloga. Vansudsko rešavanje potrošačkih sporova, ne primenjuje se, pored ostalog:

 • u potrošačkim sporovima koji su predmet Zakona o zaštiti potrošača, ako je vansudsko rešavanje sporova uređeno posebnim zakonom, a naročito u oblasti pružanja elektronskih komunikacionih usluga, poštanskih usluga, finansijskih usluga, osim finansijskih pogodbi, usluga putovanja;
 • za rešavanje sporova po procedurama koje je ustanovio sam trgovac; • na neposredne pregovore između potrošača i trgovca;
 • na pokušaj mirenja strana povodom spora u parničnom postupku;
 • u postupcima koje je trgovac pokrenuo protiv potrošača.

Svaka stranka u postupku vansudskog rešavanja potrošačkog spora plaća svoje troškove (troškovi zastupanja, putni troškovi i sl.). Rad tela za vansudsko rešavanje potrošačkog spora je besplatan za stranke u postupku vansudskog rešavanja potrošačkog spora.

Slanje dokumentacije na mail

Ostavljanjem vaše e-mail adrese pristajete na primanje računa, ugovora o prodaji na daljinu, obaveštenja i sve ostale relevantne dokumentacije putem elektronske pošte, na adresu koju ste dostavili. TermoKlik plus doo će ostvarivati komunikaciju putem e-maila ili obaveštenjima objavljenim na ovom sajtu, uz mogućnost telefonske komunikacije u određenim situacijama.

Zabrana zloupotrebe sajta

Korisnicima našeg internet sajta nije dozvoljeno da:

 • Ometaju i/ili onemogućavaju bilo koje funkcije povezane sa sigurnošću na sajtu ili funkcije koje sprečavaju ili ograničavaju upotrebu ili kopiranje dostupnog sadržaja;
 • Objavljuju i/ili prenose na internet sajt svaki materijal koji je preteći, klevetnički, nepristojan, uvredljiv, pornografski ili zlostavljački. Takođe materijal kojim se može inicirati rasnu mržnju, uzrokujete uznemiravanje ili bilo koje neprijatnosti usled kršenja privatnosti, poverenja određenim diskriminacionim, pretećim ili izazivačkim komentarima;
 • Daju netačne informacije koje se tiču ličnih podataka;
 • Koriste tuđe lične podatke bez dozvole te osobe ili lažno predstavljaju da istupaju u ime trećeg lica, firme ili organizacije;
 • Bave se bilo kojim nezakonitim ili protivpravnim ponašanjem koristeći naš sajt;
 • Modifikuju, ometaju, presreću ili hakuju internet sajt u cilju njegovog onesposobljavanja;
 • Koriste specijalizovane programe radi preuzimanja sadržaja sa sajta.

Za više informacija o politici privatnosti pogledajte stranicu Politika privatnosti, koja predstavlja sastavni deo ovih uslova korišćenja.