Toplotne pumpe

Toplotna pumpa je uređaj pomoću koga se prirodna toplotna energija iz jedne sredine prenosi u drugu. Toplotna energija može da se uzme iz zemlje, vazduha ili podzemnih voda, čime se značajno doprinosi uštedi na troškovima grejanja. Čak i na niskim spoljašnjim temperaturama rade vrlo efikasno i ne zagadjuju okolinu. Toplotnim pumpama se može iskoristiti i do 80% posto energetskih potreba objekta, besplatno iz okoline. Dok 20% energije treba dodati u obliku električne energije koja je potrebna za sam rad toplotne pumpe. Toplotne pumpe su posebno pogodne za niskotemperaturno podno grejanje i za radijatore sa niskim površinskim temperaturama.
U zavisnosti odakle uzimamo dodatnu besplatnu energiju toplotne pumpe delimo na: toplotne pumpe vazduh - voda, toplotne pumpe voda - voda i toplotne pumpe zemlja - voda.
Pored fantastičnog komfora i efikasnog grejanja, toplotna pumpa vam omogućava i izuzetno štedljivo hladjenje tokom leta.

Rezultati 1 - 24 od 68